Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracovávání vašich osobních údajů dodržujeme jak ustanovení českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb.), tak i evropskou legislativu (Nařízení Evropského parlamentu a Rady -EU 2016/679).

Správce vašich osobních údajů
HIT OFFICE s.r.o.
Novosedlická 999, Teplice, 415 01
IČO: 60467801

Jaké osobní údaje získáváme
V případě, že jste náš zákazník, objednáváte u nás zboží, nebo vám vypracováváme cenovou nabídku, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky, případně zpracování cenové nabídky (potvrzení objednávky, zaslání objednaného zboží, fakturace, provedení platby, případně reklamace, zpracování a zaslání nabídky). 
Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Takto získané údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004Sb, o dani z přidané hodnoty.
Jestliže nás kontaktujete pouze přes kontaktní formulář, nebo konkrétní emailovou adresu, vaše údaje dále  nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků nebo námětů. 
V případě, že jste uchazeč o zaměstnání, zpracováváme s vaším souhlasem osobní údaje z náborové dokumentace za účelem nabídky zaměstnání v naší společnosti, případně uzavření pracovní smlouvy. Tyto osobní údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, nejdéle však 3 roky.

Zpracování osobních údajů
Veškeré osobní údaje využíváme výhradně pro vnitřní potřebu firmy, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.
Výjimku tvoří externí dodavatelé, kteří pro nás zajišťují podpůrné služby jako je doprava, platební styk a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, nezbytném pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu. 

Zabezpečení dat
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. 

Vaše práva
Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz.