O společnosti

Teplice

Proboštov

HIT OFFICE je česká, rodinná firma s více než 25 letou tradicí. Díky naší kvalitní produkci, spolehlivosti a dobrým vztahům s obchodními partnery jsme se v oblasti archivace a kancelářských potřeb vypracovali do popředí na trzích v České a Slovenské republice. V roce 2013 jsme koupili divizi výroby potravinářských tácků od společnosti KAVALIERGLASS a.s a zařadili jsme se mezi tři nejvýznamnější výrobce papírových tácků, misek a talířů na evropském trhu.

 

VÝROBNÍ A OBCHODNÍ ČINNOST
Společnost HIT OFFICE patří v rámci středoevropského regionu mezi nejvýznamnější výrobce a distributory kancelářských, školních a potravinářských výrobků z papíru, kartonů a lepenek. Od roku 2013 díky koupi divize výroby potravinářských tácků od společnosti KAVALIERGLASS a.s. se firma zařadila mezi tři nejvýznamnější výrobce papírových tácků, misek a talířů na evropském trhu. Svůj sortiment firma v poslední době rozšířila i o výrobu papírových kelímků pro studené a horké nápoje.

NAŠI ZÁKAZNÍCI
Našimi zákazníky jsou výhradně velkoobchody.
V České republice jich zásobujeme více než 300. Mezi nejvýznamnější patří např. Activa, Office Depot a mnoho dalších. Vážíme si samozřejmě i nejmenovaných středních a menších zákazníků, kteří také zajišťují spolehlivý a kvalitní servis koncovým spotřebitelům našich výrobků.
Aktivitami našeho exportního oddělení i prostřednictvím našich obchodních partnerů se s našimi výrobky úspěšně prosazujeme i na dalších evropských trzích. Díky nákupu divize výroby potravinářských tácků se výrazným způsobem zvýšil export, vzhledem k tomu, že se přibližně 70% nově zakoupené produkce exportuje na evropské trhy.

DISTRIBUCE A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
Distribuce výrobků pro Českou republiku a Slovensko i pro další evropské trhy  probíhá z centrálního skladu v Teplicích nebo ze skladu v Proboštově.

FILOSOFIE SPOLEČNOSTI
Orientace na zákazníka - zákazník je pro všechny zaměstnance na prvním místě.
Stálé zdokonalování a zkvalitňování výroby - zefektivněním procesů s důrazem na kvalitu produktů nabízíme zákazníkům výrobek maximální kvality.
Zlepšování zákaznického servisu - pochopením a splněním potřeb zákazníka jsme o krok dopředu před naší konkurencí. Důraz na ekologii a ochranu životního prostředí - používáním recyklovaných materiálů v našich výrobcích a úsporným zacházením s materiály a energiemi, chápeme přírodu jako prostředí, ve kterém nám bylo umožněno pracovat a žít.

CÍLE SPOLEČNOSTI
Je našim cílem posílit a upevňovat stávající vztahy u stávajících i nových tuzemských zákazníků, zlepšovat kvalitu výrobků a služeb.
Další prioritou je expandovat s výrobky naší společnosti u nových zákazníků na zahraničních trzích. Naším záměrem je vybudovat si na celoevropském trhu obdobnou pozici, kterou máme v Čechách a na Slovensku, kde patříme mezi nejvýznamnější výrobce a distributory kancelářských a školních potřeb.

CERTIFIKACE
Firma úspěšně prošla certifikací ISO 9001:2015, BRC i FSC.

ÚČAST NA PROGRAMECH EVROPSKÉ UNIE A ÚSTECKÉHO KRAJE
V rámci "Společného regionálního programu podpory podnikání pro malé a střední podnikatele" v Ústeckém kraji jsme zpracovali a realizovali projekt na rozšíření výroby pořadačů. V rámci tohoto programu za účasti finančních prostředků EU a Ústeckého kraje jsme rozšířili stávající technické kapacity o 35% a vytvořili 10 nových pracovních míst. Současně tím došlo k posílení konkurenceschopnosti skupiny jak na českém, tak i na zahraničním trhu.
Dalším projektem byl Projekt EU 2.2.RV 03/1641 „Posílení konkurenceschopnosti zakoupením linky na výrobu nápojových kelímků. Firma tak rozšířila svůj sortiment potravinářských obalů právě o papírové kelímky pro studené i horké nápoje.