Evropské programy

Projekt č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/00234019

12. 1. 2021 - Bylo vydáno k uvedenému projektu Rozhodnutí o jeho spolufinancování z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

25. 8. 2020 - Byla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzva 01_19_316 Úspory energie III. Výzva- Fotovoltanické elektrárny, podána žádost o dotaci na projekt „Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023401. Předmětem projektu je instalace fotovoltanické elektrárny o výkonu 151,2 kWp na střechu skladové haly. Vyrobená elektrická energie bude spotřebována přímo ve výrobě společnosti.

Projekt č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/0020509

29. 7. 2021 - Podána žádost o platbu dotace

30. 6. 2021 - Hala byla řádně zkolaudována a je používána se záměrem

7. 4. 2021 - Bylo vydáno rozhodnutí o zkušebním provozu.

17. 6. 2020 - Bylo vydáno Rozhodnutí o spolufinancování akce „Revitalizace budov bývalé opravny na podnikatelský objekt společnosti HIT OFFICE s.r.o.“-  číslo projektu CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/0020509 z prostředků EU a ČR.

5. 6. 2020 - Nabylo právní moci Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení akce „Revitalizace budov bývalé opravny na podnikatelský objekt společnosti HIT OFFICE s.r.o.“- číslo projektu CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/ 0020509 (stavba skladové haly).

7. 2. 2020 - Byla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzva Nemovitosti - uhelné regiony, podána žádost o dotaci na akci „Revitalizace budov bývalé opravny na podnikatelský objekt společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ -  číslo projektu CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/0020509. Cílem projektu je demolice dvou nevyužitelných nemovitostí charakteru brownfieldu a výstavba nové skladové haly. Projekt bude spolufinancován z prostředků EU a ČR.

Projekt č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007726 

31. 3. 2018 - Bylo dokončeno stěhování provozu výroby tácků z Bělé pod Bezdězem do rekonstruovaného provozu dle projektu č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007726 v Proboštově.
23. 10. 2017 - Projekt „Rekonstrukce budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o.,“, projekt č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007726 byl úspěšně dokončen a k tomuto datu nabyl právní moci Kolaudační souhlas s užíváním stavby.

18. 8. 2017 - U projektu "Rekonstrukce budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o.,“, projekt č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007726 byla žádost o podporu z prostředků EU doporučena k financování.

24. 11. 2016 - V programu OPPI Nemovitosti II byla podána  Žádost o podporu z prostředků EU na Rekonstrukci budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o., v Proboštově. Projektu bylo přiděleno  č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007726.


Projekt 2.2 RV03/3188
9. 6. 2015 - Společnost HIT OFFICE s.r.o. úspěšně dokončila Projekt 2.2 RV03/3188 "Posílení konkurenceschopnosti nákupem nové technologie".

Projekty 2.2 RV03/3917, 2.2 RV 03/5051 
Společnost HIT OFFICE s.r.o. úspěšně dokončila Projekty 2.2 RV03/3917, 2.2 RV 03/5051" Rozšíření kapacity firmy".                                                              

Projekt 2.2. RV 03/1641
30. 4. 2014 - Společnost úspěšně dokončila Projekt 2.2.RV 03/1641 „Posílení konkurenceschopnosti zakoupením nové technologie “, „Linka na výrobu nápojových kelímků“.

25. 9. 2012 - Projekt Evropské unie OPPI - ROZVOJ 2.2RV/046
"Zvýšení konkurenceschopnosti nákupem nové technologie".