Certifikace

DIN CERTCO - domácí kompostování
Certifikát je vydáván pro výrobky vyrobené z materiálů pro domácí kompostování.
Registrační číslo 9P0039
CERTIFIKÁT

DIN CERTCO - průmyslové kompostování
Certifikát je vydáván pro výrobky vyrobené z kompostovatelných materiálů.
Registrační číslo 7P1026
CERTIFIKÁT

BRC
Normu BRC uznává Globální iniciativa za bezpečnost potravin (GFSI), program,
jehož cílem je harmonizovat mezinárodní normy bezpečnosti potravin za podpory vedoucích světových prodejců a výrobců potravin.
CERTIFIKÁT 2021CERTIFIKÁT | CERTIFIKÁT 

FSC® - License number: FSC® - C132974
Nevládní nezisková organizace, která podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomáhá chránit ohrožené a devastované světové lesy.
CERTIFIKÁT

EUROFINS 
Certifikát pro výrobky, který potvrzuje splnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004 a Nařízení komise EU 10/2011.

ISO 9001:2015
Mezinárodní uznávaná norma pro Systémy řízení kvality (QMS). 
ISO 9001 nabízí rámec a sadu principů, které zajišťují jednoduchý přístup k řízení organizace, spokojeným zákazníkům a dalším investorům.
CERTIFIKÁT

MODRÝ ANDĚL
Nejstarší ekoznačka na světě. Vznikla 1978 v Německu z iniciativy federálního ministerstva vnitra a životního prostředí. Značka se uděluje výrobkům a službám, které jsou ve všech směrech šetrné k životnímu prostředí, splňují zdravotní a bezpečnostní standardy. 
 

ECO-PRODUCT
Ekologické označení výrobků, které jsou ve všech směrech šetrné k životnímu prostředí, splňují zdravotní a bezpečnostní standardy. 
 

COFACE
Všechny patby jsou monitorovány úvěrovou pojišťovnou Coface, která je přední světový poskytovatel pojištění pohledávek.

EFQM Leading Excellence
Model excelence EFQM patří v současnosti mezi jeden z nejpropracovanějších moderních přístupů k měření výkonnosti podniku.
CERTIFIKÁT