Změna ceníků

Úvodem nám dovolte poděkovat za dosavadní vzájemnou spolupráci, .....


Bohužel dnešní novinka nebude poslem dobrých zpráv. Ač neradi, musíme Vás informovat, že vhledem k okolnostem trhu jsme nuceni od 8. 11. 2021 zvýšit ceny celého našeho sortimentu výrobků.

Nárust cen materiálů je živelný, bez možnosti jakékoliv předvídatelnosti v řádech desítek procecent. Pandemie celosvětově utlumila výrobu a trh nyní pociťuje důsledky. Chybějící suroviny jsou důvodem narušení standardního dodavatelsko-odběratelského řerezce.

Věřte, že děláme více než maximum pro to, abych dokázali zajistit dostatek materiálu k pokrytí a zajištění standardní výroby všech našich výrobků, abychom vám mohli dále poskytovat kvalitní české výrobky. Část vícenákladadů i nadále ponese naše společnost, ale nemáme jinou možnost, než zvýšení cen u celého našeho sortimentu. Jen tak můžeme zachovat kvalitu našich tradičních výrobků a zabránit tomu, aby tento vývoj poslední doby, měl pro naši společnost dalekosáhlé důsledky.
 

Změna ceníků