Změna ceníků

Vážení zákazníci, od 1. září 2021 dojde ke změně ceníků, .....

Přetrvávající vysoká poptávka na trhu surovin a nedostatek papíru způsobuje další zvyšování cen ze strany dodavatelů, proto jsme s ohledem na situaci museli reagovat a upravit ceník archivace i potravin.

V našem oboru, ale i v různých odvětvích po celém světě bojují společnosti se stejnými problémy a i my jsme se dostali do bodu, kdy výroba přestává být rentabilní.

Abychom vám mohli dále poskytovat kvalitní české výrobky, nemáme jinou možnost než zvýšení cen. Jen tak můžeme zachovat kvalitu našich tradičních výrobků a zabránit tomu, aby tento vývoj poslední doby měl pro naši společnost dalekosáhlé důsledky.

Vzhledem k tomu, že se zvýšení cen dotýká i vás, váženého zákazníka, považujeme za správné Vás o chystané změně informovat 30 dní předem.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na obchodního zástupce, který je Vám k dispozici.
Věříme, že chápete naše důvody, které nás ke změně ceníků vedou a přijmete je s pochopením. Zároveň doufáme, že i nadále budeme moci počítat s Vaší důvěrou a podporou.

Nové ceny se vztahují na dodávky zboží od 1. září 2021.
 

Změna ceníků