Rodinný Podnik

Společnost HIT OFFICE, s.r.o. obdržela osvědčení Registru rodinných podniků ČR.

Toto osvědčení potvrzuje splnění požadavků Definice rodinného podnikání, schválené Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. 5. 2019, a pro zápis do Registru rodinných podniků ČR, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

„Rodinné podnikání je ve vyspělých zemích garantem stability národního hospodářství.  Obzvláště v dobách oslabení hospodářství se jasně ukazuje síla rodinných vazeb při řešení krizových situací. Rodinné podnikání je silně inovační a posiluje pozici ČR v mezinárodní konkurenci.“  Komentuje Karel Dobeš, předseda představenstva AMSP ČR.

Rodinné podniky jsou celosvětově největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru a mají významný podíl na tvorbě HDP. Jejich vícegenerační povaha přispívá ke stabilitě národních ekonomik. K principům jejich úspěchu lze řadit hrdost, důvěru, flexibilitu, stabilní podnikovou kulturu, rychlost rozhodování, loajalitu, poctivost, etiku, odpovědnost vůči dalším generacím, odolnost vůči ekonomickým recesím, rozvoj regionů apod. Tyto charakteristické rysy se postupně stávají významným generátorem hodnot, emocionálního či sociálního bohatství rodinného podnikání. 

S touto registrací nám také náleží právo používat oficiální logo rodinných podniků České republiky.

Osvědčení je platné tři roky od data vydání.

CERTIFIKÁT

Rodinný Podnik