Patříme mezi 16 nejlépe řízených firem Česka

Mám obrovskou radost! Obdrželi jsme ocenění Czech Best Managed Companies.

 Mám obrovskou radost! Obdrželi jsme ocenění Czech Best Managed Companies.

Tímto oceněním patříme mezi 16 nejlépe řízených firem Česka! 

"Cenu přijímáme s úctou a pokorou", řekl bezprostředně po udělení ocenění jednatel společnosti Martin Šťastný.

Cenu Czech Best Managed Companies uděluje společnost Deloitte, která klade důraz na kvalitu řízení předních soukromě vlastněných společností včetně jejich managementu.

"Nastoupili jsme cestu změny a toto ocenění je pro nás znamením toho, že stavíme systém na zdravých a konkurence schopných základech. Získali jsme možnost podívat se jak ostatní firmy řeší podobné problémy jako máme my a za tuto příležitost organizátorům děkujeme.", doplnil ředitel společnosti Pavel Novák.

Nezávislá odborná porota hodnotí u každé ze společnosti čtyři klíčové pilíře:
- firemní strategii
- řízení a finanční výkonnost
- produktivitu a inovace
- firemní kulturu.

Czech Best Managed Companies je uznávaný globální program oceňující přední české soukromě vlastněné a řízené firmy reprezentující rozvoj, nejvyšší standardy kvality a výkonnosti. Ve světě se ocenění předává již více než 28 let.

V čem je program Czech Best Managed Companies unikátní?

Zaměřuje se na české soukromě vlastněné a řízené společnosti.
Oceňuje celkové obchodní výsledky a udržitelný růst společnosti.
Oceňuje úsilí celé organizace a jejího managementu.
Měří více než jen finanční výkonnost.
Umožňuje firmám vhled do nejlepších praktických postupů (tzv. „best practices“), který je společnostem zpřístupněn během procesu přípravy jejich přihlášky.
Společnosti se stávají součástí globální komunity Best Managed Companies.

Patříme mezi 16 nejlépe řízených firem Česka