Inovační firma Ústeckého kraje

Firma HIT OFFICE obsadila 2. místo v této soutěži.

Tato soutěž o nejvíce inovativní firmu Ústeckého kraje za příslušný rok, v níž se hodnotí nejlepší inovace výrobků, služeb, technologií či procesů v kategoriích malé a střední podniky, velké podniky a začínající firmy do 3 let od vzniku. Soutěž vyhlašují Ústecký kraj a Inovační centrum Ústeckého kraje za podpory Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Krajské hospodářské komory ÚK. Odborným garantem soutěže je CzechInvest.

Inovační firma Ústeckého kraje