Evropské programy

18. 8. 2017 u projektu „Rekonstrukce budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o.,“, projekt č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007726 byla žádost o podporu z prostředků EU doporučena k financování

24. 11. 2016 - projekt č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007726  

V programu OPPI Nemovitosti II byla podána  Žádost o podporu z prostředků EU na Rekonstrukci budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o., v Proboštově. Projektu bylo přiděleno  č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007726  


9. 6. 2015-projekt 2.2 RV03/3188

Společnost HIT OFFICE s.r.o. úspěšně dokončila Projekt 2.2 RV03/3188 "Posílení konkurenceschopnosti nákupem nové technologie".

dále

Projekty 2.2 RV03/3917, 2.2 RV 03/5051 

Společnost HIT OFFICE s.r.o. úspěšně dokončila Projekty 2.2 RV03/3917, 2.2 RV 03/5051" Rozšíření kapacity firmy".
 

                                                                            

30. 9. 2014- Projekt 2.2. RV 03/1641

Společnost úspěšně dokončila Projekt 2.2.RV 03/1641 „Posílení konkurenceschopnosti zakoupením nové technologie “ : „Linka na výrobu nápojových kelímků“

25. 9. 2012-Projekt Evropské unie

OPPI - ROZVOJ 2.2RV/046
"Zvýšení konkurenceschopnosti nákupem nové technologie".