Žádost o podporu z prostředků EU na rekonstrukci budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o., v Proboštově.

24.11.2016 v programu OPPI Nemovitosti II byla podána  Žádost o podporu z prostředků EU na Rekonstrukci budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o., v Proboštově. Projektu bylo přiděleno  č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007726. V listopadu 2016 bylo ve věstníku veřejných zakázek  vypsáno výběrové řízení na generálního dodavatele rekonstrukce.  

 

Žádost o podporu z prostředků EU na rekonstrukci budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o., v Proboštově.