U projektu „Rekonstrukce budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o.,“ byl vybrán dodavatel.

V prosinci 2016 byl z předložených nabídek na rekonstrukci vybrán dodavatel  rekonstrukce a 30.12.2016 s ním byla podepsána Smlouva o dílo. Vítěznou nabídku předložila společnost UniWel stavby s.r.o. Teplice. Vzhledem ke klimatickým podmínkám (sněhu a mrazu) bylo možné předat staveniště a zahájit rekonstrukci až 30.1.2017.

 

U projektu „Rekonstrukce budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o.,“ byl vybrán dodavatel.