U projektu „Rekonstrukce budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o.,“ byla žádost o podporu z prostředků EU doporučena k financování

U projektu „Rekonstrukce budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o.,“, projekt č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007726 byla žádost o podporu z prostředků EU doporučena k financování  

 

U projektu „Rekonstrukce budovy bývalé opravny na podnikatelský subjekt HIT OFFICE s.r.o.,“ byla žádost o podporu z prostředků EU doporučena k financování