Napsali o nás

článek uveřejněný v časopise Svět HG, 2015

Zeptali jsem se za vás jednatele společnosti HIT OFFICE s. r.o.  p. Martina Šťastného

Představte nám krátce vaši společnost a jaké poslední změny se u vás udály ?

       Společnost HIT OFFICE s.r.o. je součástí české skupiny HIT OFFICE GROUP. Součástí této skupiny  jsou společnosti HIT CZ s.r.o. Poděbradská papírna, HIT Byty s.r.o., HIT CZ Filtrační sáčky s.r.o., Slunap s.r.o. a Sluny s.r.o,.

     HIT OFFICE s.r.o. byla významným výrobcem kancelářských potřeb z papíru jak v České republice, tak i ve střední Evropě.  V r.2013 byl realizován, pro společnost i celou skupinu, mimořádný projekt zakoupení divize výroby potravinářských tácků ze společnosti KAVALIERGLASS a.s. Jedná se o investici v řádu několika desítek milionů korun. Společnost HIT OFFICE s.r.o. se tak zařadila mezi tři nevýznamnější producenty papírových tácků, talířů, misek a dortových krabic v Evropě.  Realizace projektu umožnila zvýšení obratu i počtu zaměstnanců o více než 100 %. Výrazným způsobem se zvýšil také export, protože se cca 70% produkce exportuje na evropské trhy.

Zmínil jste se o výrazném zvýšení exportu.

Ano, export výrobků potravinářského programu, zejména potravinářských tácků a misek v r. 2014 byl významný, že jsme se v  17. ročníku EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT  v kategorii „Středně velká společnost“ umístili na 1. místě.

Čím si myslíte, že se odlišujete od vaší konkurence?

       Zákazníci naleznou v HIT OFFICE s.r.o. zkušeného, kapitálově silného, věrohodného, spolehlivého a solventního partnera, prověřeného více než patnáctiletým působením na trhu. Tyto skutečnosti v praxi využíváme ve prospěch zákazníků. Výraznou konkurenční výhodou společnosti je multivýrobková struktura výroby a tím i široký sortiment v nabídce, kdy zákazníci upřednostňují možnost dodávek od jednoho dodavatele a tím dosahovat úspor logistických nákladů, úspor skladových prostor a snažší dosažení množstevních slev. Pro objednávání výrobků máme zaveden elektronický objednávkový systém, kde si zákazník jednoduchým způsobem objedná výrobky přímo v katalogu. Pozitivně jsou zákazníky hodnoceny naše stránky www.hitoffice.cz kde návštěvníci mohou nalézt kompletní nabídku  společnosti s odkazy na stránky každé ze společnosti skupiny HIT. Vzhledem k tomu, že skupina zaměstnává osoby se zdravotním postižením, můžeme zákazníkům nabídnout ve smyslu zákona o zaměstnanosti náhradní plnění, což také řada z nich využívá.

Jakým způsobem získáváte své zákazníky a co v péči o ně považujete za nejdůležitější?

                   V současném konkurenčním prostředí nelze jinak, než si zákazníky hýčkat. Proto je pravidelně navštěvujeme, seznamujeme je s novinkami, zajišťujeme zpětnou vazbu do výroby, řešíme s nimi případné nové požadavky a zakázkové výrobky, které jsme vzhledem k příslušnosti ke skupině HIT GROUP schopni nabídnout i když nejsou přímo v portfoliu společnosti. 

 Při komunikaci se zákazníky neznáme slovo NELZE  a NEUDĚLÁME. Vždy se snažíme zákazníkovi vyjít vstříc a pomoci mu. Kvalita zpracování je naprostou samozřejmostí, stejně jako dodržování domluvených termínů. Dodávky pro trh  směřují k největším hráčům jak na českém, tak zejména na zahraničním trhu a jejich prostřednictvím do všech řetězců v ČR a na Slovensku, což je již samo o sobě významnou referencí. Aby se mohla společnost stát dodavatelem těchto zákazníků, musela splnit náročné podmínky auditů těchto společností se zaměřením na kontrolu kvality, správné výrobní praxe, dohledatelnost výrobků, způsob nakládání s chemikáliemi a odpady, na dodržování zákonů, na vztah společnosti k životnímu prostředí, na sociální podmínky zaměstnanců a bezpečnost práce a na celou řadu dalších činností. Samozřejmostí je také společenská odpovědnost společnosti k prostředí, kde působí.

Co se vám podařilo v letošním roce?

      Velmi si vážím toho, že s nám společně podařilo dosáhnout mezinárodní certifikace dodavatelů potravinářských obalů BRC. Této certifikaci samozřejmě předcházela celá řada změn, které by v konečném důsledku měl pocítit zákazník a to v lepší kvalitě našich výrobků. Významnou obměnou prošla nejen výroba ale i nastavení nových firemní procesů.

     Podařilo se nám také v Teplicích dokončit stavbu nové skladové haly, která umožní také distribuci potravinářského programu z Teplic.

             

    Jaké máte plány do budoucna?

         Na začátek bych chtěl říct, že v potravinářských obalech vidíme velký potenciál a dlouhodobou prosperitu pro naši společnost. Z těchto důvodů jsme se rozhodli nakoupit nové technologie a výrobky které představíme budou výsledkem tohoto rozhodnutí. 

          V letošním roce bychom rádi uvedli na trh papírové kelímky“ Coffe to go“ včetně víček. Dále pracujeme na nabídce ucelené řady fast food programu, který bude obsahovat různé varianty boxu na hranolky, hamburgery, nudle atd.. Chceme využít zkušenosti z exportních trhů a tzv. TOP SELARY nabídnout i na náš český a slovenský trh.

         Řadu novinek připravujeme i pro cukráře jen tak namátkově různé varianty potištěných krabic, ale dovolte abych si část nechal jako překvapí pro naše zákazníky.

Děkuji vám za rozhovor